O firmě

Představujeme Vám fotoluminiscenční materiály firmy GRYF, které Jsou produktem polského technického myšlení, vyráběné a Chráněné polským patentem. Jak ukazují výzkumy, naše fotoluminiscenční produkty září 3 až 80 krát vice než produkty nejlepších světových společností. Doba záření světla je 14 hodin a doba do úplného konce záření je 14 dní, což staví naše produkty do světové špičky. Životnost luminiscenčního záření závisí na opotřebení ochranné svrchní vrstvy.

 • 60
 • měsíců
 • záruky

Gryf Lumen na základě dokončených realizací a zkušeností garantuje 60 měsíců záruky po instalaci. Záruka na výrobek bez montáže je 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na úmyslné mechanické poškození. Platí pro fotoluminiscenční značkovače řady DZF-G.

Co odlišuje tento produkt od ostatních:

 • Vysoký světelný výkon, dlouhý čas záření do utlumení (0,3 mcd/ M2 = 14 dní).
 • Při pravidelném dobíjení jakýmkoliv světlem je funkčnost výrobku až 50 let.
 • Nabíjí se dokonce i za slabého světla (i za soumraku).
 • Výhoda a odolnost – absence akumulátoru a baterií zaručují bezporuchovost.
 • Snadná aplikace prvků na jakýkoliv podklad, například: asfaltové kryty, betonové povrchy, obrubníky, zámkové dlažby a mnoho dalších.
 • Nemá vliv na živé organismy a životní prostředí. Jedno z hlavních využití našich produktů je bezpečné označení cyklistických tras, tras pro pěší a turistických stezek, bez přítomnosti veřejného osvětlení. Tato technologie je založena na eliminaci nutnosti použití zdroje energie k zajištění bezpečnosti cyklistických a pěších tras.
 • přes
 • 14h
 • doby záření staví naše produkty do čela světové špičky.

Fotoluminescence (záření) je emise viditelného světla – elektromagnetické záření (viditelné a ultrafialové spektrum), ke kterému dochází v důsledku návratu molekul nebo atomů excitovaných do vyšších elektronických stavů.

50 letá životnost produktu je závislá na stavu poškození svrchní vrstvy prvku. Vyzařované světlo je jednobarevné a celkově bezpečné.

VYZAŘOVANÉ SVĚTLO JE ZCELA BEZPEČNÉ. Potvrzeno patentovou přihláškou č. P.417371 a nejmodernější zkouškou stupněm A, A Bez výhrad.

Oferta
Nabídka

Silniční značky a fotoluminiscenční série DZF-G

Značení cyklistických stezek, pěších tras, chodníků, schodů a Parkovišť. Vyznačení únikových tras při absenci síťového napájení, nebo při nedostatku přirozeného nebo umělého osvětlení, zejména v oblasti bezpečnosti.

oferta #2

Fotoluminiscenční krytky pro silniční patníky

Naše nabídka zahrnuje fotoluminiscenční krytky dopravních patníků. Na zakázku vyrábíme uzávěry následujících průměrů: 60 mm, 114 mm, 120 mm. Výška krytky je 100 mm nebo 150 mm.

Produkty dostępne w 2 kolorach świecenia

Kolor w dzień Kolor w nocy Siła świecenia (jarzenia) Czas jarzenia
blado-żółty żółto-zielony największka ponad 14 h
blady seledyn turkus mocny ponad 12 h

Primárním účelem aplikovaných prvků je upozornění na průběh trasy komunikace, upozornění na změnu směru z důrazem na bezpečnost. Tyto informace jsou vizuální povahy a mají evokovat chování účastníků provozu na pozemních komunikacích. Prvky Gryf lze klasifikovat jako nekonvenční označení informující a varující. Při organizování infrastruktury pro cyklisty a chodce by měl být zohledněn aspekt vysoké technické úrovně zajišťující bezpečnost a komfort účastníků silničního provozu. Výše uvedené informace by měly být důvodem k implementaci prvků GRYF, které splňují veškeré bezpečnostní a ekologické požadavky. Produkty GRYF jsou řešením, které nepochybně splní Vaše očekávání.

mgr inż. Rafał Lusa, mgr Paweł Skierczyński
Road and Bridge Research Institute
Surface Technology Department
Road Marking Unit

POMIARY SIŁY I ŚWIECENIA - LUMINACJI

Parametry świecenia po zgaszeniu świtła
po 5 sek 39000 mcd/m2
po 1 min 12450 mcd/m2
po 10 min 1477 mcd/m2
po 1 h 220 mcd/m2
po 2 h 105 mcd/m2
po 5 h 34 mcd/m2
po 8 h 17 mcd/m2
po 12 h 12 mcd/m2
po 16 h 7 mcd/m2

 

 

Pomiary zgodnie z normą DIN – 6700, naświetlanie lampą halogen z siłą 1000 Lux przez 10 min. Przy użyciu miernika SONOPAN L-100 i przystawki PL68 z dnia 17.04.2016 r.

Materiał: Kompozyt warstwowy GRYF
Kolor świecenia: żółto-zielony, jasny
Czułość do zaniku poświaty = 0,3 mcd/m2
Czas do zaniku poświaty 14 dni (22000 min)