O firmě

Představujeme Vám fotoluminiscenční materiály firmy GRYF, které Jsou produktem polského technického myšlení, vyráběné a chráněné polským patentem. Jak ukazují výzkumy, naše fotoluminiscenční produkty září 3 až 80 krát vice než produkty nejlepších světových společností. Doba záření světla je 14 hodin a doba do úplného konce záření je 14 dní, což staví naše produkty do světové špičky. Životnost luminiscenčního záření závisí na opotřebení ochranné svrchní vrstvy.

 • 60
 • měsíců
 • záruky

Gryf Lumen na základě dokončených realizací a zkušeností garantuje 60 měsíců záruky po instalaci. Záruka na výrobek bez montáže je 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na úmyslné mechanické poškození. Platí pro fotoluminiscenční značkovače řady DZF-G.

Co odlišuje tento produkt od ostatních:

 • Vysoký světelný výkon, dlouhý čas záření do utlumení (0,3 mcd/ M2 = 14 dní).
 • Při pravidelném dobíjení jakýmkoliv světlem je funkčnost výrobku až 50 let.
 • Nabíjí se dokonce i za slabého světla (i za soumraku).
 • Výhoda a odolnost – absence akumulátoru a baterií zaručují bezporuchovost.
 • Snadná aplikace prvků na jakýkoliv podklad, například: asfaltové kryty, betonové povrchy, obrubníky, zámkové dlažby a mnoho dalších.
 • Nemá vliv na živé organismy a životní prostředí. Jedno z hlavních využití našich produktů je bezpečné označení cyklistických tras, tras pro pěší a turistických stezek, bez přítomnosti veřejného osvětlení. Tato technologie je založena na eliminaci nutnosti použití zdroje energie k zajištění bezpečnosti cyklistických a pěších tras.
 • přes
 • 14h
 • doby záření staví naše produkty do čela světové špičky.

Fotoluminescence (záření) je emise viditelného světla – elektromagnetické záření (viditelné a ultrafialové spektrum), ke kterému dochází v důsledku návratu molekul nebo atomů excitovaných do vyšších elektronických stavů.

50 letá životnost produktu je závislá na stavu poškození svrchní vrstvy prvku. Vyzařované světlo je jednobarevné a celkově bezpečné.

VYZAŘOVANÉ SVĚTLO JE ZCELA BEZPEČNÉ. Potvrzeno patentovou přihláškou č. P.417371 a nejmodernější zkouškou stupněm A, A bez výhrad.

Nabídka
Nabídka

Silniční značky a fotoluminiscenční série DZF-G

Značení cyklistických stezek, pěších tras, chodníků, schodů a parkovišť. Vyznačení únikových tras při absenci síťového napájení, nebo při nedostatku přirozeného nebo umělého osvětlení, zejména v oblasti bezpečnosti.

oferta #2

Fotoluminiscenční krytky pro silniční patníky

Naše nabídka zahrnuje fotoluminiscenční krytky dopravních patníků. Na zakázku vyrábíme uzávěry následujících průměrů: 60 mm, 114 mm, 120 mm. Výška krytky je 100 mm nebo 150 mm.

Produkty jsou dostupné ve dvou barevných variantách

Barva ve dne Barva v noci Výkon světla (vyzařování) Čas vyzařování
světle-žlutá žluto-zelená největší nad 14 h
světlý akvamarín tyrkys silný nad 12 h

Primárním účelem aplikovaných prvků je upozornění na průběh trasy komunikace, upozornění na změnu směru z důrazem na bezpečnost. Tyto informace jsou vizuální povahy a mají evokovat chování účastníků provozu na pozemních komunikacích. Prvky Gryf lze klasifikovat jako nekonvenční označení informující a varující. Při organizování infrastruktury pro cyklisty a chodce by měl být zohledněn aspekt vysoké technické úrovně zajišťující bezpečnost a komfort účastníků silničního provozu. Výše uvedené informace by měly být důvodem k implementaci prvků GRYF, které splňují veškeré bezpečnostní a ekologické požadavky. Produkty GRYF jsou řešením, které nepochybně splní Vaše očekávání.

mgr. inż. Rafał Lusa, mgr. Paweł Skierczyński
Výzkumný Ústav Silnic a Mostů
Katedra technologie povrchů
Laboratoř silničního značení

MĚŘENÍ SVÍTIVOSTI - LUMINISCENCE

PARAMETRY SVÍTIVOSTI PO ZHASNUTÍ SVĚTLA.
po 5 sek 39000 mcd/m2
po 1 min 12450 mcd/m2
po 10 min 1477 mcd/m2
po 1 h 220 mcd/m2
po 2 h 105 mcd/m2
po 5 h 34 mcd/m2
po 8 h 17 mcd/m2
po 12 h 12 mcd/m2
po 16 h 7 mcd/m2

 

 

Měření v souladu s normou DIN – 6700

Materiál: vrstvený kompozit GRYF
Barva záření: žluto-zelená, jasná
Doba záření do utlumení:
0,3 mcd/m2 = 14 dni (22000 min)